Mariager Højskole

Bibelskoleophold er en investering
Det koster naturligvis lidt at spendere et år i Mariager på byens vel nok bedste bibelskole. kr. 1.150 kroner om ugen + tilmeldingsgebyr på 500 kroner for at være helt præcis, men så får du også både kost, logi, undervisning og et væld af gode oplevelser og venskaber med i købet. Set over et livsløb er det faktisk en fantastisk god investering at bruge et eller to år på at skabe en ballast og et fundament, som holder resten af livet.

Finansiering og støttemuligheder
Der findes forskellige støtteordninger, som du muligvis kan benytte dig af. Der kan fx. søges støtte til unge under 25 år, som endnu ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse. Og unge ledige under 25 år kan søge om at komme på højskole det første halve år af ledighedsperioden med halvdelen af dagpengene. Se flere eksempler nedenfor. Du kan også tage en snak med din bank om et overskueligt lån, hvis det er din eneste mulighed for at finansiere et ophold.

Dagpenge og kontanthjælp
I forbindelse med aktivering eller en handlingsplan kan højskoleophold være en mulighed. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Jobcenter eller din kommune.

Sygedagpenge
Retten til sygedagpenge bevares under et højskoleophold, hvis opholdet kan forenes med sygdommen og ikke hindrer evt. behandling.

 

Følgende er områder, hvor Mariager Højskole har mulighed for, efter individuel vurdering, at tildele økonomisk støtte:
(Der skal udfyldes separat ansøgningsskema for økonomisk støtte. Dette kan du finde under ansøgningsskemaer)

- unge under 25 år uden ungdomsuddannelse
Unge under 25 uden kompetencegivende uddannelse (studentereksamen, hf, htx. eller lign.)

- Unge under 25 år uden ungdomsuddannelse på mentorordning
Unge under 25 uden kompetencegivende uddannelse (studentereksamen, hf, htx. eller lign.), der gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) er blevet vejledt med sigte på et ophold med mentorstøtte på højskolen .
Læs mere her.

- første- og andengenerationsindvandrere
Første- og andengenerations nydanskere (dog ikke indvandret fra Skandinavien)

- støtte til kommende andenårs- og tredieårselever
Hvis det at skabe økonomi til at gå på bibelskole ét år er en udfordring, kan to år eller tre være uoverskueligt for nogle. Derfor har elever, som går videre efter første og andet år, mulighed for at søge om økonomisk støtte.

 

Se flere støttemuligheder her.