Mariager Højskole

Caroline700x350

“Visionen for School of Worship & Music (SWM) er som en tilføjelse til skolens vision: Vi vil træne lovsangstjenere, som kommer kirkerne til gavn.”

Emner På SWM valgfaget gennemfører du et forløb, der:
• Lærer dig at opbygge og lede et lovsangsteam optimalt
• Udvikler dig musikalsk - individuelt og som sammenspilsleder og medspiller
• Giver dig redskaber til at opbygge et kraftfuldt lovsangssæt
• Underviser dig i Bibelens teologiske grundsandheder for lovsang og tilbedelse
• Giver dig en historisk forståelse for sangens og musikkens betydning og udvikling i kirken
• Indeholder teori og hørelære
• Lærer dig indspilningsteknik og indeholder et efterfølgende projekt i prof. lydstudie
• Underviser dig i sangskrivningsteknikker • Lærer dig performanceteknik
• Oplyser dig om mikrofon- og lydteknik

Undervisningen på SWM har et omfang på 8 timer om ugen plus praktiktimer. Hovedfag er lovsang (2 t./uge) og sammenspil (4 t./uge). Der undervises i hørelære og teori 2 t./ugen. Der undervises på skift i lyd- og studieteknik, lovsangsteologi, sangskrivning, lovsangsledelse og performance med 2 t./ugen. Optagelse på SWM foregår på baggrund af en forudgående samtale.

Undervisere
De lærere, som tegner SWM, er Mark Hill og Chrissy Kristensen.