Mariager Højskole

Klaus700x350

Rådgivning tager udgangspunkt i den personlig udvikling i form af både åndelig og mental sundhed, hvor vi kigger på et forbedret samspil mennesker imellem. Der bliver en undervisning om identitetens betydning, herunder vigtigheden af at forstå det holistiske menneske, og møde medmennesker på deres niveau. Der vil blive arbejdet med forskellige redskaber som kan hjælpe mennesker i kriser, svære valg, og hvordan man bearbejde forskellige traumer. 

Undervisningen indeholder bl.a. følgende:

  • Definitioner og eksempler på faglig, social, personlig og åndelig sundhed 
  • Den gode og den svære samtale
  • Sundhedsfremme vs. forebyggelse og behandling
  • Positive og negative følelser
  • Trivsel og livsglæde
  • Styrker og dyder
  • Selvindsigt og selvrealisering
  • Positive relationer (Appreciative inquiry)

Det er vor ønske, at man lærer at takle egne – så vel som medmenneskers problemer, og at man gennem undervisningsforløbet vil opleve at få redskaber til dette. Der bliver fokus på, hvordan man bliver bevidst om sunde og usunde vaner.

Underviser
Valgfaget Rådgivning tegnes af Solfrid Bracher som gennem sine mange års erfaring med mennesker, vil stå for den primære undervisningsdel. Der vil ligeledes være en del gæstelærere i løbet af skoleåret.