Mariager Højskole

integrationslinjen700x400


Mariager Højskole tilbyder en kursuslinje tilrettelagt bl.a. for personer af anden etnisk baggrund. Kurset omfatter Danskuddannelse 3, modul 1-3 og tilbydes i samarbejde med Sprogcenter Himmerland.

Kursuslinjen har det formål, at
- Elevernes danskkundskaber udvikles, og derved sætter eleven i stand til at begå sig som en aktiv medborger i det danske samfund.
- Eleverne får indsigt i og forståelse for det danske samfund, dansk kultur og traditioner.
- Eleverne bliver en del af et socialt netværk.

Hvem er det for:
- Personer, der gerne vil lære mere dansk (som andet sprog)
- Personer i integrationsfasen (de tre første år som flygtning i Danmark) 

Hvad kan vi tilbyde:
- Danskundervisning 5-7 lektioner ugenligt og tests i samarbejde med Sprogcenter Himmerland
- Bibelskoleundervisning, fællesskab, dansk sprog, kultur og tradition 24/7

Økonomi
Det koster 1.150 kr. pr. uge.
Der er gode muligheder for at få et højskoleophold bevilliget af kommunen, hvis man er i integrationsfasen. Kontakt egen sagsbehandler. Kontakt skolen for oplysninger om dette.
Her er mere info om den kommunale støtte til højskoleelever i integrationsfasen

Undervisere
Birgitte Petterson og Jakob Vagner er ansvarlig for undervisningen på Integrationslinjen.

Hent folder i pdf-format her.