Mariager Højskole

discipelskab700x350Discipelskabslinjen

På discipelskabslinjen ønsker vi at skabe en disciplende kultur med fokus på den personlige udvikling og karakter. En kultur, hvor identiteten forankres og dannes i relationen til Gud som sin skaber, sine medmennesker, naturen og sig selv som et individ. Vi ser discipelskab som en livslang læringsproces, der næres igennem et tros- og menneskesyn, der rummer alle aspekter af livet og den menneskelige natur. Derfor har vi en helhedsorienteret tilgang til livet med det formål at støtte det enkelte menneske i indarbejdningen af troens liv på en sådan helstøbt måde, at hovedet, hjertet og hænderne inkluderes i processen. Undervisningsformen foregår i en interaktiv stil og vil have en balanceret blanding af teoretisk praktisk teologi i form af information og imitation, sådan at troen på Kristus mærkes og opleves som noget levende, nærværende og skabende.

Bibelguide
Discipleskabslinjens bibeloversigt giver sig i kast med bibelens budskaber og forløb i det gamle og det nye testamente. Der bliver set på den historiske og kulturelle kontekst og på bøgernes kernebudskaber, deres samhørighed og relevans for os i dag. Undervisningen sker i samarbejde med bogen ”Bibelguide” og nøglebegreber og temaer i de enkelte bibelske bøger bliver diskuteret og relateret til den nutidige sammenhæng. Undervisningen er en god blanding af klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt studie og præsentationer.

Undervisere som står for Discipelskabslinjen 
De lærere, som tegner Discipelskabslinjen erTina Daugaard, Chrissy Kristensen. Karin Lima og Mikael Schlosser.