Mariager Højskole


Kursusbetaling

Kurser på under 4 ugers varighed betales som regel fuldt ud ved tilmelding. Kurser eller kursusforløb på mere end 4 uger betales i rater, og der betales et tilmeldingsgebyr. Et års kursusforløb opkræves i 12 rater med forfaldsdato den 1. i månederne fra juli til juni. Første rate skal således betales 1. juli.

Bekræftelse af tilmelding
Bekræftelse fremsendes, når du er optaget på kurset. Hvis du optages på venteliste til et fuldt booket kursus fremsender vi skriftlig bekræftelse med indbetalingskort, hvis der bliver en ledig plads.

Fortrydelse og afbud ved kurser under 4 uger
Ved framelding senest 4 uger før kursusstart refunderes kursusprisen fratrukket kr. 1000,- i administrationsgebyr. Du har dog altid fortrydelsesret på 3 dage. Der kan tegnes en afbestillings-forsikring (kun ved sygdom) gennem højskolen på 250kr.

Fortrydelse og afbud ved kurser over 4 uger
Ved tilmelding betales et tilmeldingsgebyr, som ikke refunderes ved senere framelding. Du har dog altid en fortrydelsesret på 3 dage. Efter du er startet på skolen er der 4 ugers opsigelsesvarsel, hvor der stadig betales skolepenge. Dette gælder også, hvis du afbryder dit ophold pga. brud på skolens regler.

Information til den norske lånekasse:

Ugepris efteråret 2017 = DKK 1.350
Heraf betaling for undervisning (skolepenge) = DKK 999 (74%) 

Ugepris efteråret 2018 = DKK 1.350
Heraf betaling for undervisning (skolepenge) = DKK 999 (74%)