Mariager Højskole

Mentorordning
Mariager Højskole kan tilbyde dig som ikke har en ungdomsuddannelse og er mellem 17½ -24, et højskoleophold under den såkaldte mentorordning.

Du kan søge individuel støtte, hvilket kan bringe prisen betragteligt ned.

Dit højskoleophold med mentorordning skal være et led i en uddannelsesplan udarbejdet i samarbejde med UU-vejleder, og højskoleopholdet vil medvirke til at give dig mod og afklaring til at gå videre med en kompetencegivende ungdomsuddannelse. 

Skolens lærere, som alle er kvalificerede til at coache og vejlede, vil i mentorforløbet støtte dig i at opnå de mål, der er opstillet i den uddannelsesplan, du som mentorelev har udfærdiget med din UU-vejleder.

Skolens lærere Solfrid Bracher, Birgitte Petterson og Tina Daugaard Wirtz, som har gennemgåets FFD's mentorkursus, har det overordnede ansvar for skolens mentorordning.

Omfanget af mentorstøtten til den enkelte elev vil være afhængig af behovet, men vil minimum bestå af en månedlig samtale og ugentlig opfølgning, hvilket kostskoleformen giver rig mulighed for.

Betingelser for at modtage mentorstøtte:
• Mentoreleven skal være mellem 17 1/2 og 24 år.
• Eleven skal have en uddannelsesplan udarbejdet i samarbejde med UU-vejledningen.
• UU vurderer, om eleven har behov for mentorstøtte.
• Eleven og mentorlæreren udarbejder i løbet af den første uge på højskolen i fællesskab en skriftlig aftale for forløbet med mål og fokus for forløbet. Aftalen vil indeholde en beskrivelse af omfanget og karakteren af den løbende kontakt og sikre en løbende opfølgning. 

 

Finansiering og støttemuligheder
Der findes forskellige støtteordninger, som du muligvis kan benytte dig af. Der kan fx. søges støtte til unge under 25 år, som endnu ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse. Unge ledige under 25 år kan søge om at komme på højskole det første halve år af ledighedsperioden med halvdelen af dagpengene. Se flere eksempler nedenfor.

Dagpenge og kontanthjælp
I forbindelse med aktivering eller en handlingsplan kan højskoleophold være en mulighed. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Jobcenter eller din kommune.

Sygedagpenge
Retten til sygedagpenge bevares under et højskoleophold, hvis opholdet kan forenes med sygdommen og ikke hindrer evt. behandling. Der skal udfyldes separat ansøgningsskema for økonomisk støtte. Dette findes ved henvendelse til kontoret.

Støtte til unge under 25 år uden ungdomsuddannelse
Unge under 25 år uden kompetencegivende uddannelse (studentereksamen, hf, htx. el.lign.)

Støtte til unge under 25 år uden
Ungdomsuddannelse på mentorordning
Unge, under 25 år, uden kompetencegivende
Uddannelse (studentereksamen, hf, htx. el.lign.), der gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) er blevet vejledt med sigte på et ophold med mentorstøtte på højskolen.

Første- og andengenerationsindvandrere
ny-danskere (dog ikke indvandret fra Skandinavien).

Støtte til kommende anden- og tredjeårs elever 
Hvis det, at skabe økonomi til at gå på bibelskole ét år, er en udfordring, kan to år eller tre være uoverskueligt for nogle. Derfor har elever, som går videre efter første år, mulighed for at søge om økonomisk støtte.

Kommunestøtte
Enkelte danske kommuner yder støtte til højskoleophold – spørg din kommune.
Nogle kommuner yder særlig støtte til unge arbejdsløse under 30 år (specielt til 18-30 årige på kontanthjælp).

Sydslesvig og Sønderjylland
Elever med bopæl i Sydslesvig kan søge støtte hos dansk skoleforening for Sydslesvig. Elever fra Sønderjylland kan søge støtte hos Sønderjysk skoleforening, hvis man er medlem.

Færøske
Elever kan søge rejsestipendium til minimum ét studieår fra studuls- stovnurin, Tórshavn. www.studul.fo tlf.+298 356 800.

Grønlandske
Elever kan kontakte den lokale fritidsinspektør/hjemmestyret for at undersøge mulighed for støtte.

Norske
Elever kan søge stipendium og lån til ophold af mindst 3 måneders varighed gennem statens lånekasse for utdanning, Oslo. www.lanekassen. no, tlf.+47 22 72 67 00.

Islandske
Elever kan søge støtte hos: Foreningen norden, Kbh. Ø. tlf.+45 33 42 63 25 derudover er det muligt at søge Nordplus Legat via Nordisk Informationskontor. www.akmennt.is/nu

Svenske
Elever kan søge støtte gennem: Centrala studiestödsnämnden. www.csn.se,
tlf.+46 60 18 60 00.

Finske
Elever kan søge støtte gennem Statens Studiestøttecentral i Finland og stipendium gennem Pohjolanorden tlf.+358 9 4542 080.

Hvordan rejser du 50.000 kr. til et bibelskoleophold
1. Holdningsmæssig indstilling
Lev enkelt når du er her, lav et privat budget. Sæt allerede nu dine variable udgifter ned og se det som en investering i din uddannelse
og personlige udvikling. Spar penge op inden dit ophold på skolen.

2. Konkrete muligheder
Arbejd i begge sommerferier. Arbejd 1 1⁄2 måned inden opholdet og optjen 30.000 kr. brutto = 20.000 kr. netto. Arbejd 1 måned efter og optjen 20.000 brutto netto, fordi frikortet ikke er brugt det første halve år. Arbejd i efterårs- og vinterferien = 5.000 kr. brutto.

Find personlige sponsorer, der vil støtte med 100-1.000 kr. om måneden. Spørg om støtte fra din kirke. Lav en kontrakt med din kirke, hvor de hjælper dig med eksempelvis 10.000 kr., med den forventning om, at du er i praktik i kirken, eller lav en aftale om at du kommer tilbage efterfølgende. 

3. Andre overvejelser
Fremlej evt. din lejlighed og tjen nærmest penge, mens du er her. Brug en evt. børneopsparing, hvis den har været tiltænkt sådanne formål. Søg fonde. Sælg noget du ikke bruger mere (du bliver overrasket over, hvad et privat ”loppe-marked” indbringer, når formålet er kendt).